Advokatska kancelarija Romčević

"Da mihi factum, dabo tibi ius"

Kontaktirajte nas

O nama

Advokatska kancelarija Romčević, osnovana 2008. godine kao porodična kancelarija, neguje prave vrednosti advokature, prilagođene vremenu u kome deluje. Profesionalnost, stručnost i uvažavanje klijenata, kao i maksimalni angažman u pružanju pravne pomoći, prepoznati su od strane klijenata, kao spremnost za efikasnu pravnu pomoć, svaki vid podrške, i saradnje sa klijentima.

Bogato radno iskustvo, odgovoran i profesionalan pristup zaštiti prava klijenata, jesu standardi koji su polazna osnova našeg poslovanja. Dugogodišnja saradnja sa značajnim stranim kompanijama svedoče o nivou profesionalnosti i stručnosti našeg tima, sa stalnim nastojanjem za povećanjem kvaliteta rada i usluga.

o_nama_1 o_nama_2

Usluge

Naša kancelarija pruža usluge iz svih oblasti prava sa naglaskom na područja građanskog, privrednog i upravnog prava, prema navedenim oblastima:

Privredno i kompanijsko pravo

Sve vrste privrednih sporova, sve vrste ugovora u privredi, izvršenja, obezbeđenja potraživanja, osnivanje preduzeća, stečaj i davanje savetodavnih pravnih mišljenja.

Građansko pravo

Zaštita prava i interesa klijenata pred domaćim sudovima, arbitražama i ostalim međunarodnim instancama, ugovori iz oblasti građanskog prava, naknada materijalne i nematerijalne štete, postupci izvršenja i obezbeđenja, davanje savetodavnih pravnih mišljenja.

Radno i socijalno pravo

Pružanje usluga u oblasti zakonskih i ugovorenih prava i obaveza iz radnih odnosa, sastavljanje pravnih akata iz domena radnog prava, zastupanje i zaštita klijenata pred sudovima, organima uprave i drugim državnim organima.

Porodično pravo

Pružanje pravne pomoći u oblasti porodičnih, bračnih i paternitetskih sporova, kao i zaključivanje relevantnih ugovora.

Nasledno pravo

Sastavljanje zaveštanja i svih ugovora iz oblasti naslednog prava, zastupanje klijenata u parnicama iz oblasti naslednog prava.

Upravno pravo

Pružanje pravne pomoći u upravnim postupcima, upravnim sporovima, učešće u postupcima u oblasti poreskog prava, carine i prava konkurencije, prekršaja.

Ustavno pravo

Pružanje pravne pomoći klijentima u postupcima pred Ustavnim sudom, i pružanje međunarodne pravne zaštite pred institucijama i sudovima sa međunarodnim karakterom.

Stambeni odnosi

Zaštita prava i interesa klijenata u oblasti stambenog zakonodavstva, ugovori, zastupanja, savetodavna mišljenja i dr.

Advokati

Članovi naše kancelarije predani su svakom klijentu, te se sa maksimalnom pažnjom posvećuju rešavanju njihovih pravnih problema. Dugogodišnji dobar poslovni odnos i pružena pravna zaštita zadovoljnim klijentima, svedoče o kvalitetu naših usluga.

Mile Romčević


Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je u septembru 1987. godine, sa diplomskom tezom: "Žalba u upravnom postupku", gde je stekao i zvanje magistra prava. Pravosudni ispit Ministarstva pravde položio je 1996. godine. Pohađao je obuku državnih službenika: "Opšta pitanja EU, odnos SCG i Evropske Unije", nakon čega je stekao i zvanje instruktora državnim službenicima za primenu prava EU u SCG. Vršio je dužnosti u Vojnodisciplinskom sudu, Ministarstvu odbrane, Vojnom pravobranilaštvu, te obavljao funkciju načelnika Službe za imovinsko-pravne poslove u MO. Član Advokatske komore Beograda postao je 2008. godine, kada i započinje sa radom Advokatska kancelarija Romčević. Tečno govori nemački jezik.

Autor/koautor je sledećih radova:
  • "Pravna zaštita ranjenika i porodica palih boraca", 1999. g
  • "Pravni osnov odgovornosti države SRJ za naknadu štete koju su pripadnici Vojske Jugoslavije pretrpeli u agresiji NATO alijanse na našu zemlju", 2000. g
  • "Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih u Vojsci Jugoslavije", 2001. g

Nikola Romčević


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završio je u oktobru 2012. godine. Od 2012. godine radio je kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Romčević. Pravosudni ispit Ministarstva pravde položio je 2015. godine.

Advokatski ispit pred Advokatskom komorom Srbije položio je 2015. godine, te kao advokat postaje član Advokatske komore Beograda januara 2016. godine. Tečno govori engleski jezik.

Dragana Romčević


Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu završila je u oktobru 2012. godine. Od 2013. godine radila je kao advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Romčević. Pravosudni ispit Ministarstva pravde položila je 2015. godine. Advokatski ispit pred Advokatskom komorom Srbije položila je 2015. godine, te kao advokat postaje član Advokatske komore Beograda januara 2016. godine. Master tezu iz Radnog i socijalnog prava odbranila je 2016. godine, kada stiče zvanje: master pravnik. Tečno govori engleski jezik, služi se francuskim i španskim jezikom.

Autor je rada "Kolektivno pregovaranje u domaćem i evropskom pravu – Osnovna obeležja i tendencije", 2016. godine.

Kontaktirajte nas

Za sva pravna pitanja, nedoumice, kao i zakazivanje sastanaka u našoj kancelariji, slobodno nas kontaktirajte.

  • Email office@advromcevic.rs
  • Telefon +381 11 344 1550
    +381 69 606 905
  • Adresa Beograd, Republika Srbija
    Gružanska br.10/19